Tập huấn Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Nội dung trọng tâm của ngày làm việc hôm nay tập trung vào các nội dung và hướng dẫn thực hành các chuyên đề của Thông tư 12/2017 /TT-BGD&ĐT gồm: 25 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học, hướng dẫn cách thức chuẩn bị bộ minh chứng và giải đáp những khúc mắc của cán bộ nhà trường trong quá trình triển khai nội dung công việc liên quan vấn đề kiểm định.

Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện Xử lý nợ năm 2018

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ kế hoạch tuyển sinh theo Đề án Xử lý nợ với Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2018 theo diện học bổng Xử lý nợ như sau:

Khảo thí & đảm bảo chất lượng