Quản Trị | 29/03/2016
|

Chức năng

Khoa có chức năng dạy chẩn đoán hinh ảnh cho các ngành Kỹ thuật hình ảnh, bác sỹ đa khoa trong trường; quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc khoa. Bên cạnh đó còn có các tổ chức đảng, đoàn thể như chi bộ đảng; Công đoàn khoa; chi đoàn giáo viên.

Nhiệm vụ

- Xây dựng và bổ sung chương trình đào tạo cho các đối tượng đào tạo kỹ thuật hình ảnh.

- Biên soạn bài giảng lý thuyết, bảng kiểm, quy trình thực hành.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy hàng năm, tổ chức giảng dạy đảm bảo kế hoạch và chất lượng. Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Thực hiện theo quy chế Đào tạo và các quy định hiện hành của Trường ĐH Y khoa Vinh.

- Tham gia nghiên cứu khoa học.

- Quản lý trang thiết bị dạy/ học, đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy/ học phù hợp với nhu cầu thực hành của học sinh, sinh viên.

- Quản lý học sinh sinh viên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

- Sẵn sàng tham gia công việc tại phòng khám khi cần thiết và các công việc phòng đào tạo như: coi thi, công tác tuyển sinh.

- Học tập chuyên môn, ngoại ngữ, tham gia hội thảo, các lớp tập huấn về chuyên môn.
- Tham gia các hoạt động chuyên môn, phục vụ công tác khám bệnh, trực phòng khám và trực bệnh viện

- Tham gia các hoạt động đoàn thể.

|