Quản Trị | 21/03/2016
|

Khoa Y học lâm sàng được thành lập tháng 11/2005 trực thuộc BGH gồm có 6 bộ môn trực thuộc khoa:

-          Bộ môn Nội

-          Bộ môn ngoại

-          Bộ môn Sản

-          Bộ môn Nhi

-          Bộ môn Y học cổ truyền

-          Bộ môn Chuyên khoa

Chức năng

- Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong Khoa.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong khoa.

Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

Lịch sử hình thành và phát triển

Từ khi thành lập đến nay Khoa Y học lâm sàng đã không ngừng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh. Các giáo viên trong khoa đã tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, giáo trình môn học cho các đối tượng đào tạo, khoa đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh với kết quả xuất sắc, kết quả của các công trình nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn trong đào tạo và điều trị bệnh nhân,. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Sử dụng và khai thác hiệu quả các phương tiện dạy học tích cực như mô hình, máy chiếu, ứng dụng tin học trong giảng dạy. Với đội ngũ thầy thuốc giàu kinh nghiệm và trình dộ chuyên môn cao các giáo viên lâm sàng là lực lượng nòng cốt trong công tác giảng dạy lâm sàng tại phòng khám trường và các bệnh viện trên địa bàn thành phố: Hướng dẫn giảng dạy lâm sàng có hiệu quả, quản lý chương trình dạy học lâm sàng chặt chẽ như có lịch dạy học theo tuần, áp dụng phương pháp cầm tay chỉ việc, làm mẫu. Tổ chức đánh giá, kiểm tra học sinh chính xác và khách quan.Từ khi thành lập đến nay khoa y học lâm sàng đều đạt tập thể lao động xuất sắc và đã nhiều lần được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Đội ngũ giáo viên khoa ngày một lớn mạnh về quy mô, vững vàng về chuyên môn và kiên định về tư tưởng.

Phương hướng hoạt động

Các giáo viên trong khoa không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với nhu cầu phát triển của đại học Y khoa Vinh. Hoàn chỉnh sách giáo khoa cho đào tạo Đại học. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị. Khoa nỗ lực phấn đấu để trong tương lai gần sẽ tham gia đào tạo trình độ thạc sỹ nhằm cung cấp nguồn nhân lực Y tế chất lượng cao cho Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Xây dựng Đại học Y khoa Vinh trở thành Trường Đại học sức khỏe đa ngành, đa cấp đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo thương hiệu và sự phát triển của Trường ĐHYK Vinh ở hiện tại và trong tương lai. 

|