Quản Trị | 22/03/2016
|

 

Liên hệ:

Văn phòng Khảo thí - P 301 - Tầng 3 - Khu hiệu bộ

Trưởng phòng:

TS. Lê Thị Thanh Tâm

Phó phòng:

TS. Lê Thị Mai Hoa

Nhằm đảm bảo chất lượng Giáo dục và thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục &Đào tạo theo Chỉ thị46/2008/CT-BGDĐTngày 05 tháng 8 năm 2008 về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; trường Đại học Y khoa Vinh đã thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (KT&ĐBCL) vào tháng 10 năm 2010.

1. Về chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu trong công tác lãnh đạo, khảo thí, quản lý vềđảm bảo chất lượng, phát triển giáo dục Y học, đánh giá và kiểm định chất lượng của trườngĐHYK Vinh.

- Điều phối, tổ chức công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong trường.

- Nghiên cứu, hoạt động dịch vụ khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực có liên quan và thực hiện nhiệm vụ kháctheo sự phân công của Ban giám hiệu trườngĐHYK Vinh.

2. Các hoạt động thường niên do Phòng KT&ĐBCL thực hiện

- Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàngđề thi tự luận và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tổ chức tạo và nhân bản đề thi.

- Tổ chức và giám sát các kỳ thi theo kế hoạch, công tác thi trắc nghiệm trên máy tính, công tác chấm thi tập trung, công tác quản lý điểm.

- Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo liên quan đến Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.Xây dựng hệ thống và cơ sở đảm bảo chất lượng của Nhà trường như xây dựng hệ thống chỉ số đảm bảo chất lượng của Nhà trường; Xây dựng các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục như chuẩn đầu ra cho các đối tượng sinh viên và học viên thuộc các hệ đào tạo của Nhà trường; quy trình theo dõi, giám sát,...

- Thực hiện các hoạt động theo dõi và đánh giá chất lượng của Nhà trường như tham gia thanh tra, kiểm tra các hoạt động dạy và học của Nhà trường; Báo cáo tự đánh giá; Thu thập, tổng hợp, báo cáo cơ sở dữ liệu giáo dục hàng năm; Thu thập các chỉ số theo dõi chất lượng về các mặt hoạt động của Nhà trường; Thu nhận và phân tích phản hồi của sinh viên và giảng viên liên quan đến chất lượng giáo dục của Nhà trường,

- Đề xuất và thực hiện các can thiệp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và khảo thí của Nhà trường,

- Triển khai, thực hiện các nghiên cứu liên quan đến Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

|