Câu lạc bộ sinh viên

Câu lạc bộ Một sức khỏe

CLB Một sức khỏe – Y khoa Vinh là một CLB học thuật, được thành lập ngày 24 tháng 8 năm 2016 thuộc mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN). Trải qua thời gian hoạt động, CLB đã dần khẳng định được vai trò trong việc xây dựng kiến thức và phát triển kĩ năng tiếp cận Một sức khỏe cho các sinh viên trường ĐH Y khoa Vinh.

Chi tiết...
  • Câu lạc bộ Điều dưỡng Y khoa Vinh

    Câu lạc bộ Điều dưỡng Y khoa Vinh

    CLB Điều dưỡng Y khoa Vinh hoạt động theo hình thức làm việc nhóm dưới sự quản lý, giám sát của Đoàn trường, sự dìu dắt, giúp đỡ của Giảng viên Khoa Điều Dưỡng và dưới sự điều hành của Ban Chủ Nhiệm Câu lạc bộ.