Đào tạo chính quy

Thông báo đăng ký hoàn thành chương trình đào tạo để xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Trường ĐHYK Vinh thông báo cho tất cả các em SV chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa trước (năm học 2017 - 2018) và khóa năm học 2018 - 2019 đăng ký thủ tục hoàn chương trình đào tạo (các học phần còn thiếu: lý thuyết, thực hành và lâm sàng) và đăng ký dự thi tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 như sau

Chi tiết...