Đào tạo chính quy

Danh bạ giảng viên hướng dẫn lâm sàng

Ngày 27/8/2018 các tổ lâm sàng đi tại các khoa sẽ liên hệ trực tiếp theo điện thoại của giảng viên lâm sàng tại khoa có trên danh bạ. Bắt đầu từ vòng lâm sàng thứ 2 của năm 2018, tổ trưởng của các tổ sẽ liên hệ trực tiếp qua trưởng bộ môn và phụ trách lâm sàng tại cơ sở thực tập.

Chi tiết...