Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy

Hội đồng tuyển sinh năm 2018 - Trường ĐHYK Vinh thông báo chỉ tiêu và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019 như sau:

Chi tiết...