Đào tạo liên thông

Thông báo danh sách trúng tuyển liên thông đợt 1 năm 2017

Hội đồng tuyển sinh trường ĐHYK Vinh thông báo danh sách trung tuyển hệ liên thông đợt 1 năm 2017 như sau:

Chi tiết...