Đào tạo liên thông

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học cao đẳng hệ VLVH năm học 2018-2019

Trường ĐHYK Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Đại học, Cao đẳng năm 2018 - 2019 như sau:

Chi tiết...