Đào tạo liên tục

Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa I đợt 2 và tuyển sinh đào tạo liên tục năm 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo một số thông tin về tuyển sinh đào tạo liên tục năm 2018 như sau:

Chi tiết...