Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế

Hội nghị khoa học & công nghệ lần thứ VI trường ĐHYK Vinh năm 2017

Trường ĐHYK Vinh mong muốn là đơn vị cầu nối, là điểm hội tụ cho các nhà khoa học trao đổi kiến thức và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng hướng tới một tương lai kết nối ứng dụng thực tiễn giữa các bác sĩ bênh viện chuyên về thực tế lâm sàng và các giảng viên đại học chuyên về học thuật, góp phần nhiều hơn nữa đưa những sáng tạo y học đến gần hơn với công tác khám chữa bệnh cứu người.

Chi tiết...