Tuyển sinh - Đào tạo

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2019

Trường ĐHYK Vinh thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy và liên thông Y khoa năm học 2019 - 2020 như sau:

Chi tiết...