Tuyển sinh - Đào tạo

Thông báo danh sách trúng tuyển thẳng và danh sách không trúng tuyển thẳng vào đại học Y khoa Vinh năm 2019

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Y khoa Vinh thông báo danh sách trúng tuyển thẳng và danh sách không trúng tuyển thẳng năm 2019 như sau:

Chi tiết...