Tuyển sinh - Đào tạo

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Hội đồng tuyển sinh năm 2018 - Trường ĐHYK Vinh thông báo chỉ tiêu và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019 như sau:

Chi tiết...