Tuyển sinh - Đào tạo

Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2018

Hội đồng tuyển sinh trường ĐHYK Vinh thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2018 như sau:

Chi tiết...