Đào tạo chính quy

Thông báo đào tạo và cấp chứng chỉ "Điện tâm đồ cơ bản" năm 2017

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo mở lớp đào tạo Điện tâm đồ cơ bản năm 2017:

Chi tiết...