Tuyển sinh - Đào tạo

Thông báo điểm chuẩn xét tuyển và danh sách trúng tuyển đại học chính quy bổ sung đợt 1/2017

Hội đồng tuyển sinh - Trường ĐHYK Vinh công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt 1và danh sách trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi tiết...