|

Thực hiện chủ trương mới của Nhà trường về cách thức thanh toán học phí hàng năm, phòng TCKT phối hợp phòng HSSV triển khai kế hoạch hướng dẫn thanh toán học phí online như sau:

Bước 1: Đăng nhập (sinh viên phải đăng ký thanh toán trực tuyến thẻ đang ở trạng thái hoạt động, và đã được cập nhật số điện thoại chính xác trên hệ thống để nhận mã OTP)

- Vào trực tiếp cổng thông tin sinh viên (http://sv.vmu.edu.vn)

- Qua website của nhà trường (http://vmu.edu.vn )

Bước 2: Thanh toán

- Chọn chức năng “Công nợ sinh viên

- Số tiền : Sinh viên chọn các môn cần thanh toán

- Chọn chức năng à “Thanh toán”

Bước 3: Xác nhận thông tin

Nhập các thông tin về chủ tài khoản (Họ tên chủ thẻ viết in hoa, số thẻ, tháng và năm phát hành của thẻ) à “Thanh toán”.

Tại màn hình “Xác nhận thanh toán tại VietinBank”: Nhập chuỗi ký tự máy yêu cầu, click vào ô: Tôi chấp nhận các điều khoản thanh toán của Vietinbank và OK.

Nhập mã OTP vừa được gửi vào tin nhắn máy điện thoại và thực hiện thanh toán, hệ thống báo có ngay lập tức trên tài khoản học phí sinh viên.

Khi có thắc mắc liên hệ:

Anh Sơn : 0965.656.567 - Email: hvson@vietinbank.vn

Anh Hoàng : 0942298922 - Email: hoangnk@vietinbank.vn ĐTCĐ: 02383.595665

GHI CHÚ: - Thẻ phải đang ở trạng thái đang hoạt động, đã được đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến, và nhập đúng số điện thoại trên hệ thống, để được báo mã OTP về số điện thoại một cách chính xác và không phát sinh lỗi.

Các bạn có thể đăng ký thanh toán học phí online qua mạng hoặc qua Ngân hàng VietinBank, người nhà nộp tiền vào TK thẻ ATM tại bất cứ Ngân hàng nào và các bạn chỉ việc sử dụng máy tính là nộp được học phí.

Cách thức kích hoạt thẻ ATM

B1 : Bỏ thẻ vào cây ATM VietinBank -> Nhập mật khẩu trong tờ giấy vào máy.

B2 : Chọn chức năng đổi PIN -> Nhập 2 lần mật khẩu mới của mình -> Thành công.

|
Quản Trị | 11/10/2018