|

Hội đồng tuyển sinh liên thông trường ĐHYK Vinh thông báo điểm thi liên thông ngành Điều dưỡng từ Trung cấp lên Cao đẳng, kì thi tháng 5.2018 như sau:

Lưu ý:  

  • Thời gian nhận đơn phúc khảo từ 7h00 ngày 29/5/2018 đến 17h30 ngày 10/6/2018.
  • Địa điểm: Phòng Đào tạo, Khu hiệu bộ, trường ĐHYK Vinh, 161 Nguyễn Phong Sắc - Vinh - NA

 

|
Quản Trị | 30/05/2018