Quản Trị | 19/12/2017
|

Trường ĐHYK Vinh thông báo kế hoạch tổ chức thi liên thông ĐH, CĐ hệ vừa làm vừa học năm học 2017 như sau:

1. Ngành và số lượng thí sinh dự thi:  Tổng số: 197 thí sinh, trong đó

- ĐHĐD liên thông từ CĐĐD:                      55

- CĐĐD liên thông từ TCĐD:                     112

- Cao đẳng Dược từ TC Dược:                      30

2. Môn thi:

- Đối tượng thi ngành Dược học: gồm 3 môn Toán; Hóa phân tích và Chuyên ngành (Thực vật; Bào chế; Dược lý; Dược liệu; Quản lý Dược).

- Đối tượng thi ngành Y: gồm 3 môn Toán; Cơ sở ngành (Giải phẫu - Sinh lý) và Chuyên ngành:

+ Ngành Điều dưỡng: các môn ĐD Cơ bản; Nội,  Ngoại, Sản, Nhi.

3. Thời gian

3.1. Thời gian làm thủ tục và phổ biến quy chế thi: 7h30 ngày 23/12/2017 (Tại Hội trường Trung tâm Học liệu thư viện)

3.2. Thời gian thi cụ thể:

- Môn Chuyên ngành:                                              13 giờ 30’ ngày 23/12/2017

- Môn Giải phẫu - Sinh lý /Hóa phân tích:           7h00 ngày 24/12/2017.

- Môn Toán:                                                              13 giờ 30’ ngày 24/12/2017

|