Liên hệ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

Địa chỉ: 161 Nguyễn Phong Sắc - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (+84)38 3848 855 - Fax: (+84)38 3842 163
Email: webmaster@vmu.edu.vn