|

Hướng tới chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ 19; Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ 7 năm 2017. Để hội nghị được diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức trân trọng kính báo tới các cán bộ y tế, các tổ chức, cá nhân đang công tác tại trường và các cơ sở y tế trên địa bàn đăng ký đề tài, báo cáo tham gia hội nghị.

1. Thời gian dự kiến: 1 ngày, thứ 7, 18/11/2017

2. Địa điểm: Hội trường lớn, Trung tâm Học liệu Thư viện - Trường ĐHYK Vinh, số 161 Nguyễn Phong Sắc, Tp. Vinh, Nghệ An                    

3. Lĩnh vực nghiên cứu: Các đề tài khoa học Y, Dược.

4. Thời hạn nhận bài: Bắt đầu từ 15/9 đến hết ngày 15/10/2017

5. Thể thức báo cáo tham dự Hội nghị: 

- Các bài báo được đăng tải trên kỷ yếu là số đặc biệt của Tạp chí Y học thực hành (ISSN 1859 – 1663) hoặc Tạp chí Khoa học công nghệ Nghệ An chỉ số (ISSN 1859 – 1949).Bài viết trình bày bằng tiếng Việt gồm các phần: Tiêu đề; tóm tắt; đặt vấn đề; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả, bàn luận; kết luận; tài liệu tham khảo (không quá 10 trích dẫn).

Báo cáo khoa học được đánh máy vi tính, dùng bảng mã Unicode: TCVN 6909:2001, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, dãn dòng 1.5, trình bày trên khổ giấy A4 không quá 8 trang, lề trái 3.5 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2.5 cm, lề dưới 2.5 cm.

Một báo cáo khoa học cần có những phần được sắp xếp theo thứ tự sau đây:

- Tên đề tài nghiên cứu khoa học (Cỡ chữ 14, in hoa, đậm, đặt ở giữa)

- Tên tác giả/ nhóm tác giả  (Ghi bên dưới tiêu đề lớn, cỡ chữ 12, tên tác giả hoặc nhóm tác giả nghiên cứu, chức danh và đơn vị công tác).

- Tóm tắt nghiên cứu (tiếng Việt) khoảng 200 từ. Phần tóm tắt được cấu trúc như sau:

+ Đặt vấn đề;

+ Mục tiêu nghiên cứu;

+ Đối tượng và phương pháp nghiên cứu;

+ Kết quả;

+ Kết luận;

+ Từ khóa;

- Báo cáo toàn văn bao gồm:

+ Đặt vấn đề và Mục tiêu;

+ Đối tượng và phương pháp nghiên cứu;

+ Kết quả;

+ Bàn luận;

+ Kết luận và kiến nghị (Phần kiến nghị không bắt buộc);

+ Tài liệu tham khảo;

+ Phụ lục (nếu có);

6. Địa chỉ nhận bài: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường ĐHYK Vinh; Điện thoại 0238.3520879; Email: dhykvinh@gmail.com

Mọi thông tin chi tiết xin mời liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ, P.QLKH&HTQT, Điện thoại 0983.961.408,0943.317.110.

 

|
Quản Trị | 11/09/2017