|

Hội đồng tuyển sinh - Trường ĐHYK Vinh công bố danh sách trúng tuyển Đại học đợt 1 hệ chính quy năm học 2017 - 2018 như sau (thông tin chi tiết xem trong file đính kèm):

Danh sách trúng tuyển ngành Y đa khoa File Download

Danh sách trúng tuyển ngành Đại học Điều dưỡng File Download

Danh sách trúng tuyển ngành Xét nghiệm y học File Download

Danh sách trúng tuyển ngành Y tế công cộng File Download

Danh sách trúng tuyển ngành Y học dự phòng File Download

Danh sách trúng tuyển tổng hợp các ngành File Download

  • Thông tin liên quan:
  • Phiếu đăng ký xét tuyển vào đại học . cao đẳng. File Download  
  • Hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký nhập học File Download
|
Quản Trị | 01/08/2017