|

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy;   tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Trường ĐHYK Vinh thông báo điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2017 như sau:

a. Đối tượng tuyển thẳng

- Những thí sinh thuộc diện được quy định tại các điểm a, b và những thí sinh tham dự kì thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế các môn Toán, Hóa, Sinh thuộc điểm c, khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui; Những thí sinh đạt giải Nhất Quốc gia môn Sinh, Toán, Hóa; Những thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Tư Quốc tế trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật và đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào tất cả các ngành.

- Những thí sinh đạt giải Ba Quốc gia môn Sinh trở lên, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào Trường theo nguyện vọng.

- Số lượng tuyển thẳng không quá 10% chỉ tiêu của mỗi chuyên ngành. Nếu số lượng đăng ký tuyển thẳng vượt quá 10% chỉ tiêu mỗi chuyên ngành, Nhà trường sẽ xét tiêu chí ưu tiên theo thứ tự sau:

+ Đối với những thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT: Ưu tiên 1: Theo thứ tự đạt giải, Ưu tiên 2: Điểm tổng kết 03 năm học THPT.

+ Đối với những thí sinh phải thi tốt nghiệp THPT: Ưu tiên 1: Tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp; Ưu tiên 2: Điểm thi tốt nghiệp môn Toán.

b. Đối tượng ưu tiên xét tuyển. (Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều kiện tuyển thẳng hay không dùng điều kiện tuyển thẳng). Thí sinh được cộng điểm thưởng vào tổng điểm 3 môn Sinh, Toán, Hóa:

- Thí sinh đạt giải trong kì thi chọn hoc sinh giỏi Quốc gia môn Toán, Sinh, Hóa, Y sinh học và Khoa học sức khỏe:

+ Đạt giải Nhất:     Cộng 4.0 điểm

+ Đạt giải Nhì:       Cộng 3.0 điểm

+ Đạt giải Ba:        Cộng 2.0 điểm

Trên đây là những thông tin tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường ĐHYK Vinh năm 2017.

|
Quản Trị | 14/06/2017