|

Phòng Đào tạo thông báo lịch học lại, Lịch học cải thiện của hai khối Y6(12YABC), Đ4ABC như sau:(Thông tin chi tiết trong file đính kèm)

Lịch học lại đợt 2 của khối Y đa khoa Y6 - 12YABC (File Download)

Lịch học lại đợt 3 của khối Y đa khoa Y6 - 12YABC (File Download)

Lịch học lại, học cải thiện đợt 2 của khối CNDD Đ4ABC (File Download)

|
Quản Trị | 04/04/2018