|

Phòng Đào tạo thông báo lịch học lại, Lịch học cải thiện của hai khối Y6(12YABC), Đ4ABC như sau:(Thông tin chi tiết trong file đính kèm)

Lịch học lại khối Y đa khoa Y6 - 12YABC (File Download)

Lịch học lại, học cải thiện khối CNDD Đ4ABC (File Download)

 

|
Quản Trị | 22/03/2018